Tjenester hund og katt

Vaksine:

Hund:
I Norge er det vanlig å vaksinere hunder mot valpesyke (canine distemper virus), smittsom leverbetennelse (canine Adenovirus), parvo (canine parvovirus) og kennelhoste (canine parainfluensa virus/bordetella bronchoseptica-bakterie). I tillegg finnes det vaksiner som gis om hunden skal reise til utlandet, f.eks. rabies vaksine.
World Small Animal Veterinary Association (http://www.wsava.org) anbefaler å vaksinere valper ved 6-8 ukers alder, samt ved 12 og 16 ukers alder. Etter dette bør hunden vaksineres ved ett års alder og deretter årlig vaksinasjon livet ut. 
 

Katt: 
Hos katt er det vanlig å vaksinere mot kattepest (felint panleukopeni virus) og katteinfluensa (calicivirus og herpesvirus/felin rhinotracheitt virus). World Small Animal Veterinary Association (http://www.wsava.org) anbefaler å vaksinere katter ved 11-12 ukers alder, og igjen 3-4 uker etter første vaksine. Etter dette vaksineres katten årlig mot katteinfluensa og hvert 3.år mot kattepest. I tillegg finnes det vaksiner som gis om katten skal reise til utlandet, f.eks. rabies vaksine.

 


Id-merking:
ID-merking av dyrene våre er blitt mer og mer vanlig, og absolutt noe jeg vil anbefale å gjøre. Når dyr ID-merkes settes det en chip med et unikt ID-nummer under dyrets hud. ID-nummeret kan leses av med en chipavleser og søkes opp på nettsiden www.dyreid.no. Da vil informasjon om eier, adresse og telefonnummer til eier dukke opp. Dette kan være svært nyttig om et dyr har kommet på avveie. 
ID-merking er obligatorisk for hunder som skal ta HD røntgen og øyelyses, samt for dyr som skal ha rabiesvaksine.
For mer informasjon om ID-merking og søking på ID-nummer sjekk www.dyreid.no.

 


Helsesjekk/attest:
Jeg vil anbefale at du tar en årlig helsesjekk av dyret ditt hos veterinær. For unge og gamle dyr, eller dyr med sykdom eller fast medisinering kan det være lurt med flere helsesjekker i året. Ved en helsesjekk vil veterinæren gjøre en klinisk undersøkelse hvor en sjekker øyne, ører, munn, lymfeknuter, hud/pels og bevegelsesapparatet m.m. I tillegg lytter veterinæren på hjertet og lungene. Om man ønsker kan helsesjekken utvides med blodprøver. 
Ved kjøp/salg av hund og katt eller tegning av forsikring kan det være nødvendig med en helseattest. En helseattest kan gis ut etter en grundig helsesjekk, hvor veterinæren skriver ned og dokumenterer tilstanden på dyret.

 


Pass og ormekur:
Hunder og katter som skal reise utenlands må ha et EU-pass, utstedt av veterinær. I passet beskrives dyret både med utseende og id-chip/tatoverings nummer. I passet dokumenteres vaksiner, ormekurer og andre relevante ”reise-behandlinger”.
Alle land har regler for reise med dyr, og det er dyreeiers ansvar å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for det landet de reiser til. For mer informasjon om pass og reise med dyr, sjekk Mattilsynets hjemmeside.

 


Kloklipp:
Klipping av klør er viktig for å hindre at klørne blir for lange. Ved lange klør blir det ubehagelig for dyret å gå og det øker faren for klobrudd. Kloveksten  hos hund og katt er veldig individuell og gjør at noen må klippe klør oftere enn andre. Enkelte dyr er redde for å klippe klør, noe som gjør at  eierne vegrer seg for å gjøre dette. Jeg har flere teknikker, og kan hjelpe til med å finne en løsning for kloklipp som passer for deg og ditt dyr. 

 

 

Blodprøver:
Når dyr er syke hender det man må ta blodprøver. Blodprøvene gir ikke alltid konkrete svar, men sammen med annen informasjon, som f.eks sykdomshistorie og klinisk undersøkelse, kan prøvene hjelpe veterinæren til å stille rett diagnose. Enkelte ønsker også ta blodprøver i forbindelse med årlig helsesjekk, eller for oppfølging ved langvarig bruk av medisiner. Blodprøvene blir sendt til et laboratorium hvor prøvesvarene foreligger etter kort tid, ofte 1-3 virkedager.

 

 

Øreundersøkelse:
Mange hunder og katter har problemer med ørene. Hos hund ser man ofte ørebetennelse på grunn av anatomi, hengeører og trange øreganger,  ørevoks eller allergi. Vanlige symptomer på ørebetennelse er kløe i øreregionen, risting på hodet, skjev hodeholdning, rødme i huden og det kan lukte vondt. Veterinæren bruker et otoskop for å undersøke øregangene og trommehinnene til dyret. Det er også vanlig å ta ut en prøve for vurdering i mikroskop. Ørebetennelser kan bestå av sopp, bakterier, parasitter, eller en blanding av disse.

 

 

Tannbehandling:
Tannhelse har vært et stort fokusområde i flere år, men ikke uten grunn. Tannsykdommer er et vanlig problem både hos hunder og katter, og forskning viser at ca. 80% av voksne dyr har en eller annen form for et tannproblem. Daglig dannes det et tynt lag av bakterier på tennene, som over tid omdannes til tannstein. Tannstein kan forårsake tannkjøttbetennelse og andre alvorlige tannproblemer. Det er derfor anbefalt å fjerne tannstein jevnlig. Dette gjøres under bedøvelse med en ultralydscaler. For å bevare en god tannhelse hele livet er det beste å utføre daglig tannpuss.


Laboratorieundersøkelser: 
Jeg har et mindre laboratorium utstyrt med mikroskop, sentrifuge, blodsukkerapparat, refraktometer m.m.
Jeg utfører blant annet:

  • Urin: Urin undersøkelse med stix, spesifikk vekt og mikroskopi.

  • Hud: Mikroskopi av hår og hudskrap (parasitter/bakterier/sopp), samt mikroskopi av prøver tatt fra kuler i huden. Cytologi prøver kan sendes til eksternt laboratorium for diagnose.

  • Øre: Mikroskopi av ørepreparat (sopp, bakterier, parasitter)

  • Blod: Blodsukker måling, sentrifugering. Mikroskopi av blodutstryk. Analyse av blodverdier gjøres av eksternt laboratorium. 

 

 

Avlivning:
Å avlive sin bestevenn er ofte en vanskelig og trist avgjørelse å ta, og det er ikke alltid lett å sette grensen for når det er på tide. Ofte er det behov for hjelp og støtte utenfra for å ta denne beslutningen. Dette er noe veterinæren kan hjelpe deg med.
For enkelte dyr kan besøk på klinikk for bli stressende og skummelt, og noe man ikke ønsker å utsette sin hund/katt for. Jeg tilbyr hjemme avlivning av smådyr. På denne måten kan du ta farvel med din bestevenn i dens vante omgivelser på en rolig og verdig måte. 
Jeg har avtale med Dyrekrematoriet Oslo og Akershus AS. De tilbyr både felleskremering og seperatkremering, og har en rekke flotte urner.
Se mer på dyrekrematoriet sine nettsider, for mer informasjon om krematoriet og urner, eller ta kontakt med meg.

 

 

Øyeundersøkelse:
En vanlig årsak til veterinærbesøk er at dyret kniper med øyet, er rød på øyet eller renner fra øyet. Hunder og katter kan ha de samme øyensykdommene som sees hos mennesker. Eksempler på dette er grå og grønn stær, tørre øyne, sår på hornhinnen, øyekatarr og svulster. Ved øyeundersøkelse er det vanlig at veterinæren tester reflekser, tåreproduksjon, trykk, farger øyet for å se etter sår, samt å sjekke bak blinkhinne etter fremmedlegemer. Avhengig av funn vil veterinæren vurdere behov for videre undersøkelser og eventuell henvisning til øyespesialist. 

 

 

Kirurgi:
Jeg utfører mindre kirurgiske inngrep som;

  • Kastrering katt

  • Revidere/sy sår

  • Fjerne ”kuler” i huden

  • O.l