Tjenester hest

Vaksine:
I Norge vaksineres det rutinemessig mot hesteinfluensa og stivkrampe (tetanus). Der er anbefalt med en grunnvaksinasjon som består av to vaksiner gitt med tidligst 21 dager og senest 92 dagers mellomrom (influensa+tetanus). Etter dette er det anbefalt med årlig revaksinasjon mot hesteinfluensa, og hvert 2.år mot tetanus. Det er viktig å huske på at ulike konkurranser har har ulike krav til vaksinasjons intervall. Les mer om dette på de ulike organisasjonenes' hjemmesider.

 

 

 

Ormekur:
En hest med mage-tarmparasitter kan ha alt fra ingen synlige symptomer til alvorlige kliniske symptomer. Graden av infeksjon avhenger av hvilken type parasitt det er snakk om, hvor stort smittepresset er, alder på hesten og rutiner for ormebehandling. De vanligste mage-tarmparasittene i Norge er spolorm hos føll og åringer, små og store strongylider hos voksne hester (de over to år) og bendelorm hos hester som går på permanente beiter.
Den siste tiden har det vært en stor resistensutviklingen blant parasittene som gjør at det ikke lenger finnes ett produkt som tar alle typer innvollorm. 

 

Anbefalt behandlingsregime er:
 

 • Ikke-medikamentell: Redusere bruken av beiter, sambeiting eller rotasjon av beiter med andre dyreslag og mekanisk fjerning av møkk i luftegårder.

 • Selektiv behandling: Ta avføringsprøve og behandle de individer som er infisert. Likevel er det verdt å merke seg at unghester og voksne individer bør minst en gang i året blir behandlet mot strongylider. Før beiteslipp er det beste tidspunktet. Eggtelling kan heller brukes til å vurdere eventuell behandling etter eller midt i beitesesongen. Fæcesprøver må tas av det enkelte individ, og kan ikke brukes for å vurdere smittebelastningen i beitet ved å ta en samleprøve fra flere individer.

 • Medikamentell behandling:

  • Føll

   • Behandle mot spolorm 6-8 uker etter at de er sluppet i luftegård

   • Behandle mot strongylider 6 uker etter beiteslipp

   • Behandle mot bendelorm etter inntak fra beite hvis føllet har gått på «permanente beiter»

   • Ved beitesesongens slutt kan det være aktuelt å utføre eggtelling for å vurdere eventuell videre behandling. HUSK: Behandling mot spolorm hvis vi har en mild høst.

  • Unghester (< 4 år)

   • Behandle mot spolorm og strongylider ved beiteslipp. (Disse behandlingene kan skje med noen dagers mellomrom)

   • Behandle mot bendelorm med etter inntak fra beite hvis hesten har gått på «permanente beiter»

   • Ved beitesesongens slutt kan det være aktuelt å utføre eggtelling for å vurdere eventuell behandling. HUSK: Behandling mot spolorm hvis vi har en mild høst.

  • Voksen hest

   • Behandle mot strongylider ved beiteslipp

   • Behandle mot bendelorm etter inntak fra beite hvis hesten har gått på «permanente beiter»

   • Ved beitesesongens slutt kan det være aktuelt å utføre eggtelling for å vurdere eventuell behandling.

Halthetsundersøkelse:
Halthet  er en hver forandring i hestens måte å bevege seg på. Ved en halthetsundersøkelse vil veterinæren  ta en grundig sjekk av hesten din for å prøve å lokalisere hvor haltheten sitter. Veterinæren vil vurdere hesten når den står i ro og når den er i bevegelse. Det er vanlig å vise hesten på rett spor i skritt og trav, og på longsje. Av og til kan det også være behov å se hesten under rytter. Ofte utføres det også bøyeprøver av hestens bein. 
Videre kan det hende veterinæren anbefaler ytterligere tester som f.eks. lokalbedøvelse av en nerve eller et ledd for å komme frem til en diagnose. I tillegg kan det bli nødvendig med f.eks. ultralyd, røntgen, scintigrafi og arthroskopi.

Sårbehandling:
Sårskader kan fort oppstå på beite, i paddock, under ridning og lignende. Alvorlighetsgraden varierer med sårets størrelse, dybde og hvilke strukturer det berører.  Eksempel er sårskader inn til ledd og sener er mer alvorlige en kutt i huden. En veterinær bør alltid kontaktes om du mistenker dette. Det er viktig å få skylt og renset sår så godt som mulig. Dette er for å hindre at det skal gå infeksjon i såret, som kan føre til ytterligere komplikasjoner. Etter skylling og rensing vil veterinæren kunne vurdere om såret må sys, om hesten må inn på klinikk for videre behandling, eller om det holder med bandasjering og vanlig sårpleie. 

 

 

Helsesjekk/attest:
Jeg vil anbefale at du har en årlig helsesjekk av dyret ditt hos veterinær. For unge og gamle dyr, eller dyr med sykdom eller fast medisinering kan det være lurt med flere helsesjekker i året. Ved en helsesjekk vil veterinæren gjøre en klinisk undersøkelse hvor en sjekker blant annet øyne, slimhinner, lymfeknuter, hud/pels og bevegelsesapparatet. I tillegg lytter veterinæren på hjertet og lungene. Om man ønsker kan helsesjekken utvides med blodprøver. 
Ved reise, stevner eller tegning av forsikring kan det være nødvending med en helseattest. En helseattest kan gis ut etter en grundig helsesjekk, hvor veterinæren skriver ned og dokumenterer tilstanden på dyret.

 

 

Blodprøver:
Når dyr er syke hender det man må ta blodprøver. Blodprøvene gir ikke alltid konkrete svar, men sammen med annen informasjon, som f.eks sykdomshistorie og klinisk undersøkelse, kan prøvene hjelpe veterinæren til å stille rett diagnose. Enkelte ønsker også ta blodprøver i forbindelse med årlig helsesjekk, eller for oppfølging ved langvarig bruk av medisiner. Blodprøvene blir sendt til et laboratorium hvor prøvesvarene foreligger etter kort tid, ofte 1-3 virkedager.
 

Laboratorieundersøkelser: 
Jeg har et mindre laboratorium utstyrt med mikroskop, sentrifuge, blodsukkerapparat, refraktometer m.m.

 

Jeg utfører blant annet:
 

 • Urin: Urin undersøkelse med stix, spesifikk vekt og mikroskopi.
   

 • Hud: Mikroskopi av hår og hudskrap (parasitter/bakterier/sopp), samt mikroskopi av prøver tatt fra kuler i huden. Cytologi prøver kan sendes til eksternt laboratorium for diagnose.
   

 • Øre: Mikroskopi av ørepreparat (sopp, bakterier, parasitter)
   

 • Blod: Blodsukker måling, sentrifugering. Mikroskopi av blodutstryk. Analyse av blodverdier gjøres av eksternt laboratorium.